Pröva själv – Konsten att lära – Övning 5

De flesta har ett arbetsminne som brukar ligga inom spannet 7+/-2. Nu hade du 10 siffror, men detta var ju enkelt.

Varför var det så lätt att minnas dessa 10 siffror?