Pröva själv – Konsten att lära – Övning 43

Hjärnan fyller i tomrummen för att skapa en helhet.

Tillbaka