Pröva själv – Konsten att lära – Övning 4

Nu gör vi det lite lättare igen! Skriv ner tecknen i vilken ordning som helst!

Jag vet att det är svårt att skriva dessa tecken med ett tangentbord, men pröva med de bokstäver som du tyckte tecknen liknade mest.