Pröva själv – Konsten att lära – Övning 4

Vi behåller den högre svårighetsgraden! Skriv ner orden i exakt rätt ordning!