Pröva själv – Konsten att lära – Övning 41

Vad tycker du var viktigt när det gäller principerna om hur vi förstår på bästa sätt? Fundera först själv på det och skriv ner det i några punkter!