Pröva själv – Konsten att lära – Övning 4

Anledningen är att du inte kunde komma ihåg 27 siffror är att ditt arbetsminne inte är tillräckligt stort. Om du däremot har lärt dig olika minnestekniker, som de så kallade minnesmästarna använder sig av, så är det inga problem.

Anledningen till att det blev möjligt för dig att lära dig flera bokstäver när de var ihopsatta till ord är att bokstäverna sattes ihop till meningsfulla enheter. Och, om du minns, så var det cirka 7 enheter som arbetsminnet klarar av, inte bokstäver. Det är alltså lika lätt att minnas bokstaven A som att minnas ordet Kalle.

Sedan använde jag mig av ytterligare ett knep om vår hjärna, nämligen att organisera minnena till en meningsfull struktur, i det här fallet en grammatisk struktur som skapade en begriplig mening. Det gjorde att det blev lättare att minnas orden när de var ihopsatta till en mening, än när de stod vart och ett för sig.

Jämför detta med att försöka komma ihåg meningslösa symboler, det vill säga runorna. Det blev mycket svårare, om du inte råkar vara språkhistoriker, eftersom tecknen är från vikingarnas alfabet, futharken, och motsvarar i tur och ordning (ungefär) våra bokstäver: F U T A R K.

Tillbaka