Pröva själv – Konsten att lära – Övning 39

Gå nu igenom din lista. Skrev du ner dem i den ordningen de kom eller ordnade du dem på något sätt? Ett vanligt sätt att lösa denna uppgift är att gruppera dem i tre olika kategorier:

  • Växter
  • Frukter
  • Verktyg

Varför brukar människor göra så?

Nästa