Pröva själv – Konsten att lära – Övning 38

Vad din hjärna gör är att den försöker hitta en mening genom att koppla ihop ledtrådarna, i det här fallet en minsta gemensam nämnare för alla ledtrådar. Den minsta gemensamma nämnaren gör alla de enskilda detaljerna meningsfulla!

Tillbaka