Pröva själv – Konsten att lära – Övning 38

På nästa sida börjar ett test som ger dig ledtråd efter ledtråd. Läs en ledtråd åt gången utan att titta i förväg. Din uppgift är att gissa vad det handlar om!

Skriv ner för varje ledtråd vad du tror att det handlar om, så får vi se hur många försök du behöver för att lyckas lösa gåtan.

Svaret kommer på slutet.

Nästa