Pröva själv – Konsten att lära – Övning 34

Cirklarna är de enklaste formerna och här vinner alltså enkelheten (cirklar) över både helheten (olympiska spelen) och de alltför komplicerade 9 figurerna, som inte betyder någonting alls.

Tillbaka