Pröva själv – Konsten att lära – Övning 34

För att kunna se de olympiska ringarna som tillsammans bildar en symbol så måste du ha tidigare kunskap om denna symbol.

För att kunna se cirklarna måste din hjärna bortse ifrån att de överlappar varandra. Den ser fem helheter.

Men egentligen är det så att dina ögon ser 9 figurer.

Varför är det lättast att se de 5 cirklarna och näst lättast att se de olympiska cirklarna, trots att dina ögon ser 9 figurer? Du har ju fått lära dig att din hjärna älskar helheter. Borde inte helheten “de olympiska cirklarna” vinna då?

Nästa