Pröva själv – Konsten att lära – Övning 33

Här ser vi hur hjärnan tolkar detaljer olika beroende på vilken helhet som hjärnan utgår ifrån. I det första fallet är alfabetet helheten och i det andra är det en talserie.

I de flesta fall är detta något bra och till och med nödvändigt, men det kan också gå fel om hjärnan drar sina egna slutsatser och skapar en helhet som inte stämmer överens med verkligheten. Tänk om det stod A 13 C!

Tillbaka