Pröva själv – Konsten att lära – Övning 32

Det som händer i din hjärna är att dina ögon ser några småbitar av något. Men hjärnan tycker om att lägga ihop delar till helheter. Därför tror din hjärna att ögonen ser de här “sakerna” ovanifrån, eftersom cirklar är vanligare än Pacman-figurer, särskilt när de är symmetriskt ordnade. Cirklarna täcks därför av två trianglar.

Hjärnan vill hellre så något begripligt än något som den inte förstår.

Tillbaka