Pröva själv – Konsten att lära – Övning 30

Jag gissar ju att du valde person A, eftersom det är en man i övre medelåldern, vilket man kan förvänta sig av en högt uppsatt officer.

De andra två personerna såg nog inte ut som typfallet av en hög officer.

Du hade nämligen tidigare kunskaper om detta.

Nästa