Pröva själv – Konsten att lära – Övning 27

Du kunde säkert svara på alla dessa frågor, även om du själv inte råkat ut för en brusten blindtarm. Kalle gick till vårdcentralen eftersom det finns läkare där som kunde hjälpa honom. Han reste sig eftersom han hade könummer 57. Han klädde av sig kläderna inne på läkarens rum, inte ute i väntrummet. Han klädde av sig kläderna på ett ”normalt” sätt, det vill säga att han inte utförde en stripshow, varken i väntrummet eller på läkarens rum.

Du vet allt detta eftersom du vet hur sjukvården fungerar i Sverige. Observera att det inte stod att Kalle tog av sig kläderna på ett visst sätt eller inne på läkarens rum – rummet nämns inte ens. Men du vet att man inte tar av sig kläderna i väntrummet.

På samma sätt fungerar det med lärande. Du vet en hel del saker som du kan bygga vidare på. Ju mer du vet desto fler luckor i berättelsen kan du fylla i och desto mer detaljerat.

Tillbaka