Pröva själv – Konsten att lära – Övning 2

Vilka namn fanns på listan?