Pröva själv – Konsten att lära – Övning 22

Med lite möda tror jag att du kom fram till 126. Jag brukar räkna så här: 7×10 + 7×8 = 70+56 = 126.

Vi prövar igen!

Nästa