Pröva själv – Konsten att lära – Övning 10

Fick du med ordet fönster?

Det vore på sätt och vis konstigt om du fick det, eftersom det inte var med i listan. Men ungefär hälften av alla människor brukar “minnas” ordet fönster.

Varför minns alla dessa människor fel?

Nästa