Pröva själv – Källkritik – Övning 9

Ja, när det är fyra uppgifter mot en så brukar det vara klokt att gå på flertalet. I alla fall om det varit ögonvittnen allihopa. Men nu är alla andrahandsvittnen, så de har fått informationen av någon annan.

Frågan är vem.

Om vi tänker oss följande scen: Emilia och Sebastian var ögonvittnen. De tolkade situationen olika och berättade för sina vänner vad de sett.

Eftersom Wilmas, Jacobs, Amandas och Arvids uppgifter alla går tillbaka på samma källa, nämligen Emilia, så blir uppgifterna inte bättre än ursprungskällan. Deras vittnesmål är därför värt lika mycket som Sebastians.

Helst skulle ju man vilja prata med Emilia och Sebastian. Dessutom är det viktigt att avgöra vilka åsikter dessa har om Jonathan och Adam, så de inte blir partiska. Kanske vill Emilia skydda sin pojkvän. Då tjänar Emilia indirekt på att ljuga för Jonathans skull.

Poängen är att vi vill ha två ögonvittnen som tolkar händelsen på samma sätt för att kunna lite på uppgifterna.

Tillbaka