Pröva själv – Källkritik – Övning 9

Embed from Getty Images

“Bråket”

Ett bråk i gymnasieskolan stoppades av några elever som gick emellan slagskämparna. När skolan utredde bråket frågade de några elever hur bråket startade. Var det Jonathan eller Adam som startade bråket?

Wilma, Jacob, Amanda och Arvid är alla andrahandsvittnen men säger att det var Jonathan som startade bråket. Cornelia är också ett andrahandsvittne, men hävdar att det var Adam som började.

Vilken uppgift är mest trovärdig?

  • Jonathan började
  • Adam började

Nästa