Pröva själv – Källkritik – Övning 6

Vi kan inte lita på någon av dem, eftersom de har så mycket att tjäna på att prata skit om sin motståndare. Krigspropaganda har sannolikt de minst trovärdiga budskapen som existerar.

Men finns det något i texten som vi faktiskt kan lita på?

Två länder ligger i krig med varandra och land A hävdar att det andra landet, B, har bombat en byggnad som var ett barnsjukhus.

Det andra landet, B, menar i sin tur att byggnaden som de bombade var en produktionsanläggning för illegala vapen.

Nästa