Pröva själv – Källkritik – Övning 5

Eftersom de politiska motståndarna i ett land ska granska och kritisera varandra för att demokratin ska fungera, så bör vi förvänta oss att vänsterledaren ska kritisera högerledaren. Allt annat är konstigt.

Embed from Getty Images

Därför skulle jag bedöma trovärdigheten på de olika uttalandena på följande sätt:

Högerledarens agerande är skandalöst dåligt och kommer att leda till katastrof för landet!

  • Trovärdighet (1-10): 1

Högerledarens agerande gör varken till eller från för utvecklingen i landet.

  • Trovärdighet (1-10): 6

Högerledarens agerande är högst välkommet, eftersom det kommer gynna hela landet.

  • Trovärdighet (1-10): 8

Alltså, ju mer vänsterledaren talar emot sin egen sak (som är att kritisera högerledaren), så blir hen trovärdigare.

Tillbaka