Pröva själv – Källkritik – Övning 3

Nu ska du få lite mer bakgrundsinformation. Följande kan du läsa om Sputnik på deras egen hemsida:

Och följande information är om personen som blev citerad i tetxen:

Cecilia Schelin Seidegård var landshövding i Gotlands län 2010-2019.

Nästa