Pröva själv – Källkritik – Övning 3

En extremt snäll tolkning är att det beror på feltolkningar och felöversättningar. Men jag har svårt att tro det. Det rör sig snarare om en medveten strategi att vrida, vända och felöversätta ord lite i taget, och att medvetet ta bort kontexten, så att det hela blir en tolkning i ett tomrum. Dessutom lägger man till elaka kommentarer här och där.

Ett allvarligt steg tycks göras av Regnum, som ”missar” att Cecilia Schelin Seidegård pratar om att det är Ryssland som skulle kunna använda Gotland för att attackera de baltiska staterna och segla (ryska) skepp till S:t Petersburg. Istället blir det Sverige som skulle kunna använda Gotland som en militär utpost för att försvara de baltiska staterna mot Ryssland och säkra vägen för skepp till S:t Petersburg (oklart av vilken nationalitet).

Sedan har engelska Sputnik ”oturen” att missuppfatta vad Regnum skriver, för nu har svenskarna planer på att segla fartyg till S:t Petersburg. Dessutom ska de kunna skjuta missiler på ryssarna.

Och i det sista steget så läser franska Sputnik sin systerredaktions text lite “slarvigt”. Nu ska Sverige också skicka iväg krigsfartyg till S:t Petersburg. Och, enligt rubriken, bomba hela Ryssland!

Embed from Getty Images

Vi kommer att skicka allt vi har mot dem! 🙂

Okej det sista hittade jag på: Sverige skulle ju bara bomba Ryssland. Ja, eller faktiskt endast lilla S:t Petersburg. Men då måste vi läsa själva texten och inte bara på rubriken. Det var ju faktiskt inte så svårt att gå lite fel …

Men det fina i det hela (för de ryska trollfabrikerna) är ju att det finns något slags kärna av sanning även om den ganska snart förgiftades av svavelosande troll. Och det går att hitta liknande formuleringar hos seriösa nyhetsmedia.

Dessutom finns uppgifterna hos ett antal olika nyhetsmedia, vilket gör att man ganska lätt kan bekräfta uppgifterna från två källor (även om de inte är oberoende i detta fall).

Detta är för övrigt att utmärkt exempel på informationstvätt. Jämför med begreppet pengatvätt, men i detta fall är det information som tvättas och legitimeras genom att passera genom ett antal mer eller mindre seriösa nyhetsmedia.

Embed from Getty Images

Nästa