Pröva själv – Källkritik – Övning 3

Hur trovärdigt tycker du att detta uttalande är nu? Ange trovärdigheten mellan 1-10!