Pröva själv – Källkritik – Övning 11

Anledningen att jag gjorde den rangordning som jag gjorde är följande:

Plats 1:

Paul M. Nakasone, chef för NSA. Det vanliga är att chefer för myndigheter som ägnar sig åt olagligheter, brukar försvara sina myndigheter, för att myndigheterna inte ska få dåligt rykte. Eftersom Nakasone på sätt och vis angriper sin egen myndighet så angriper han även sig själv. Han borde inte ha något att tjäna på detta, utan snarare något att förlora. Det gör mycket hög trovärdighet.

Men man kan tänka sig ett annat scenario också, nämligen att Nakasone själv inte varit inblandad i dessa olagligheter utan vill smutskasta sin företrädare. Då sjunker trovärdigheten rejält.

Embed from Getty Images

Paul M. Nakasone

Plats 2:

Donald G. McNeil Jr., journalist på The New York Times, nyhetstidning i USA. Journalister ska arbeta objektivt, det vill säga inte lägga in sina egna åsikter i texten. Samtidigt har tidningar olika ideologiska uppfattningar, men det brukar mest spegla av sig på ledarsidorna. Rimligen saknar McNeil några tydliga åsikter mot NSA och han har en yrkesheder som gör att han inte ska vinkla sina texter. Det gör att han placeras högt upp.

Plats 3:

Bosse. Om vi inte vet någonting om Bosse så kan vi rimligen inte tillskriva honom åsikter för eller mot någonting. Han måste därför hamna på en neutral plats tills vi vet mer om honom.

Embed from Getty Images

“Bosse”? Den här bilden gör ju att förtroendet minskar för “Bosse”, eftersom åtminstone jag undrar hur det står till med hans mentala hälsa. Men rimligen borde det inte påverka hans åsikter, däremot kanske hans tidigare kunskaper.

Plats 4:

Kumi Naidoo, generalsekreterare för Amnesty International. Naidoo har rimligen åsikter, särskilt som ledare för en åsiktsdriven organisation. Men frågan är om han har åsikter som påverkar uttalandet i detta fall?

Plats 5:

TheTrueHOOHA. Edward Snowden, det vill säga den man som var anställd av NSA för att arbeta med dessa saker, men eftersom Snowden ansåg att NSA ägnade sig åt olagligheter, så läckte han uppgifterna till medier över hela världen. Han tog till slut sin tillflykt till Ryssland, där han beviljades politisk asyl. USA vill nämligen ställa honom inför rätta för hans påstådda brott.

Det verkar som att Snowden har mycket starka åsikter mot NSA:s agerande. Därför borde Snowden hamna långt nr på denna lista.

Men om namnet bara varit ett anonymt konto, hade det hamnat någonstans i mitten, på samma plats som “Bosse”.

Plats 6:

Vladimir Putin, president i Ryssland. Som ledare för USA:s arvsfiende kan vi förvänta oss mycket låga tankar och negativa åsikter om USA från Putin. På grund av dessa åsikter och hans roll i världen kan vi inte lita på särskilt mycket som han säger om USA.

Nästa