Pröva själv – Källkritik – Övning 11

Läs följande text:

”USA övervakar sina egna medborgare med hjälp av den amerikanska federala myndigheten för signalspaning, NSA, i en utsträckning som är olaglig.”

Rangordna följande undertecknare av uttalandet i fråga om trovärdighet utifrån BARA åsikter, INTE tidigare kunskaper eller anseende (1 = bäst, 6 = sämst):

Donald G. McNeil Jr., journalist på The New York Times, nyhetstidning i USA

TheTrueHOOHA

Vladimir Putin, president i Ryssland

Kumi Naidoo, generalsekreterare för Amnesty International

Paul M. Nakasone, chef för NSA

Bosse