Pröva själv – Källkritik – Övning 1

Det korta svaret är nej!

Det tidningen gör här är att bara att den återger vad en part sagt utan att värdera uttalandet. Det är säkert förhandsgranskat på så sätt att citaten är korrekta, men vi får ingen hjälp med att bedöma trovärdigheten i uttalandena.

Läsaren behöver förstås få reda på vilka intressen företaget har. De är ekonomiska. Dessutom kan det vara viktigt att veta vilka intressen Kina har i detta projekt. Sannolikt politiska – för att kunna övervaka människor. Företaget tjänar mycket på att säga detta!

Frågan är var gränsen går där journalisterna rimligen måste varna allmänheten …

Läs hela artikeln här!

Tillbaka