Pröva själv – Informationssökning – Övning 4

Ett möjligt syfte skulle kunna vara:

Undersök den relativa fattigdomen i olika europeiska länder!

Tillbaka