Pröva själv – Informationssökning – Övning 3

I texten finns fem viktiga begrepp som hela teorin vilar på:

  • Åtskillnad
  • Hierarki
  • Genuskontrakt
  • Gränsöverskridande
  • Social reaktion

Ett rimligt syfte är att utgå ifrån ett eller flera begrep, till exempel:

Syftet är att undersöka genusteorins hierarkier!

Tillbaka