Pröva själv – Det akademiska språket – Övning 1

Ja, faktum är att det är en korrekt slutledning av vårt deduktiva resonemang.

Men det innebär inte Gud existerar, eftersom våra premisser måste vara sanna för att vår slutledning ska vara sann.

Den är lika sann som följande – korrekta – slutledning:

  • Människor är odödliga
  • Du är en människa (hoppas jag!)
  • Alltså är du odödlig

Tillbaka

Lär dig mer

  • Länkar till andra tankeredskap
    • Du kan läsa mer om deduktion här!