Pröva själv – Det akademiska språket – Övning 1

Vi har alltså slagit fast följande

Gud är kärlek

Kärlek existerar

Kan vi då dra slutsatsen att Gud existerar?

Nästa