Pröva själv – Bildanalys – Övning 9

Det är en kontrast (A är olika B (för X och Y)) eftersom pojkar och flickor ställs mot varandra när det gäller träning: Flickor ägnar sig (enligt ett gammalmodigt tänkande) åt dans och pojkar åt ”manliga” sporter. Observera också att flickorna hjälper varandra medan pojkarna ”mäter” sig mot varandra.

Men det är också möjligen ett slags generalisering (A är typiskt för B), eftersom det ger ett sken av att alla flickor ägnar sig åt dans och alla pojkar åt tuffa sporter.

Tillbaka