Pröva själv – Bildanalys – Övning 9

På första bilden ser vi två flickor som hjälper varandra med dansträning. Och på den andra bilden har vi två pojkar som snart ska träna eller tävla i kickboxning. Om vi lägger ihop bilderna med hjälp av rubriken inser vi att det är olika träningsformer. I den ena formen flickor och i den andra pojkar som tränar på olika sätt.

Varför tolkar du bilderna så? Vilken av bildstrukturerna hjälpte dig att komma fram till det?

Vilken av följande tankekopplingar passar bäst in på bildserien? Flera alternativ är möjliga!