Pröva själv – Bildanalys – Övning 8

Det är en analogi (A är som B) eftersom bilderna kopplar ihop handslaget och knuten. Visst hade man kunnat se dem som två helt separata bilder, men eftersom våra hjärnor vill skapa mening genom att koppla ihop det den ser, så är analogin den struktur som kopplar ihop bilderna på bästa sätt.

Tillbaka