Pröva själv – Bildanalys – Övning 6

Det är generalisering (A är typiskt för B) eftersom man valt en färgad man klädd i något slags gangsta-stil. Tankeledet går ungefär på följande sätt: En färgad man i Sverige är en invandrare (första, andra eller tredje generation). Generaliseringen är sedan att invandrare är kriminella. Han är dessutom klädd som en buse från ett ungdomsgäng och det förekommer vapen. Det förstärker tolkningen ytterligare.

Denna bild kräver en lite längre diskussion:

Den här typen av generaliseringar har använts i USA för att illustrera budskap riktade mot AIDS och kriminalitet. Man har då använt de fördomar mot färgade som finns i samhället. Generaliseringen innebär då att alla människor av den gruppen är kriminella, farliga, eller vad det nu kan vara. Det är inte självklart att det var ett avsiktligt val när dessa budskap gjordes. Det kanske ”bara” var producentens fördomar som slog igenom. Men det finns tydliga drag av rasism i den här typen av illustrationer och bör därför undvikas.

Men för att göra producenten till denna bild rättvisa kan du även få se de andra ”busarna”:

Embed from Getty Images

Den leende ynglingen till vänster har blont hår och ynglingen till höger ser också ut att vara ”vit”. Men de är alla kriminella (enligt bildtexterna): Den färgade ynglingen är en langare, den blonda ynglingen ska köpa och den tredje ska råna dem båda.

Så producenten gjorde i alla fall ett försök att vara ”inkluderande” …

Nästa