Pröva själv – Bildanalys – Övning 6

Jag tror att du ser tre ynglingar (trots att du rimligen bara kan avgöra könet på en av dem). En av dem har ett vapen. kanske ett ungdomsgäng. Jag tror att du tolkar situationen som att de håller på med något fuffens och är kriminella.

Varför är det möjligt att tolka bilden så? Vilken av bildstrukturerna hjälpte dig att komma fram till det?

Vilken av följande tankekopplingar passar bäst in på bildserien? Flera alternativ är möjliga!