Pröva själv – Bildanalys – Övning 5

Sex personer ligger på golvet och gör samma sak – använder skärm. Rimligen är budskapet att alla på bilden är svenskar och att utseende inte är avgörande för medborgarskap. Kanske går budskapet så långt som: Svenskhet känner inga gränser!

Varför är det möjligt att tolka bilden så? Vilken av bildstrukturerna hjälpte dig att komma fram till det?

Vilken av följande tankekopplingar passar bäst in på bildserien? Flera alternativ är möjliga!