Pröva själv – Bildanalys – Övning 40

Rimligen borde ditt svar vara att Fauci tycker att Trump gjort ett väldigt bra arbete mot Corona. Alla andra tolkningar är orimliga utifrån klippet!

Men titta på den sju månader gamla intervjun som citatet är hämtat ifrån:

Uttalade sig Fauci om Trumps insatser?

Nästa