Pröva själv – Bildanalys – Övning 4

Det är hierarki (A är överordnad B) eftersom han är tydligt överordnad henne i bilden. Hon visar det genom att lägga sig på golvet inför honom medan han sitter. En del av människorna i bakgrunden knäböjer.

Nästa