Pröva själv – Bildanalys – Övning 31

Jämför din tolkning med följande bild, som visar hur originalet såg ut:

Som du ser är vissa saker bortskurna, till exempel skräpet på marken och de båda människorna.

Jag tror inte att de båda bilderna skapar väldigt olika tolkningar hos dig, men förmodligen lite grann.

Är det okej att förändra bilder på det sätt som The Economist gjort här?

Nästa