Pröva själv – Bildanalys – Övning 31

Vad tror du att Barack Obama tänker på den här bilden?

Använd bildanalysen:

  • Steg 1: Vad ser du på bilden?
  • Steg 2: Vilka tolkningsnycklar hittar du?
  • Steg 3: Vilken kontext hittar du?
  • Steg 4: Vad tolkar du in i bilden?

Nästa