Pröva själv – Bildanalys – Övning 3

Varför är det kausalitet och kronologi?

Nästa