Pröva själv – Bildanalys – Övning 3

  1. Jag tror att du tolkade bildserien på så sätt att det var burken med ”St. John’s Wort” som gjorde kvinnan frisk från förkylningen.

[Observera att det är jag som satt ihop denna “reklam” för att visa på hur man kan skapa tankekopplingar med hjälp av bilder. Varken jag eller produkten utlovar någonting!]

Varför tolkar du bilderna så? Vilken av bildstrukturerna hjälpte dig att komma fram till det?

Vilken av följande tankekopplingar passar bäst in på bildserien? Flera alternativ är möjliga!