Pröva själv – Bildanalys – Övning 29

Om du inte vet vad “tabula rasa” betyder så kan jag berätta det för dig:

Tabula rasa betyder ungefär ‘oskrivet blad”, vilket innebär att människans själ inte föds med några medfödda kunskaper, utan måste inhämta dem under livets gång i form av erfarenheter. Begreppet brukar förknippas med den engelska 1600-talsfilosofen John Locke, men fanns redan under medeltiden.

Embed from Getty Images

Det oskrivna bladet …

Vad blir din tolkning nu?

Är bilden fortfarande vacker, äcklig eller hur du nu än uppfattade den?

Nästa