Pröva själv – Bildanalys – Övning 28

Nu ska du försöka tolka klippet. Vad är det som händer?

Stämmer dina observationer överens med Aftonbladets?

Nästa