Pröva själv – Bildanalys – Övning 27

Vad tolkar du in i bilden denna gång?

Nu djävlar!!!

Nästa