Pröva själv – Bildanalys – Övning 27

Vad tolkar du nu in i bilden?

Freedom!

Nästa