Pröva själv – Bildanalys – Övning 27

Du ser en knuten näve.

Den enda tolkningsnyckel som finns i bilden är den knutna näven, men den vet du ju numera att den kan betyda många olika saker.

Bilden saknar helt kontext, vilket gör att den blir oerhört svår att tolka.

Vad tolkar du in i bilden?

Nästa