Pröva själv – Bildanalys – Övning 20

Den rimliga kontexten är en kombination av de de fyra tolkningsnycklarna blir då kanske följande:

Idrottsmän protesterar med hjälp av gester som en knuten näve och knästående mot rasism.

Alla de fyra tolkningsnycklarna passar in i denna kontext och samspelar för att skapa den.

Tillbaka